Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 1978

Αρχαιρεσίες 1978

Σήμερα την 3η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 1978 και ημέρα Κυριακή 2:00 μμ η Εφορευτική Επιτροπή εκκάλεσε το παλαιό και νέο Δ.Σ. και έγιναν οι αρχαιρεσίες.  Δεν έγιναν δια ψηφοφορίας διότι δεν προτάθηκε δεύτερο πρόσωπο δια το αξίωμα προέδρου, ταμία και γραμματέα.  Επιλέχτηκαν στα εξής αξιώματα:
Πρόεδρος – Ιωάννης Κατσάμπης
Αντιπρόεδρος – Αντώνιος Καλογερίνης
Γραμματέας - Βασίλειος Γκιουζέπης
Βοηθός Γραμματέα – Ευάγγελος Γιάννες
Ταμίας - Αναστάσιος (Τομ) Πήλιουρας
Βοηθός Ταμία - Κωνσταντίνος Μαλαβάζος
Μέλος - Ιωάννης Βλαχολιάς
Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής
3 Δεκεμβρίου 1978