Κυριακή, 15 Ιουνίου 1980

Εποπτική Επιτροπή 1980-85

Κατά τη Γενική Συνέλευση του Παλλακωνικού Συλλόγου στις 15 Ιουνίου του 1980 στην αίθουσα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Florence Street στο Goodwood ο Πέτρος Κοντούρης για την εκλογή νέας εποπτικής επιτροπής για την περίοδο των επόμενων πέντε ετών, υπέδειξε τους κατώθι, των οποίων ο αριθμός των σταυρών προτίμησης μέσω μυστικής ψηφοφορίας βρίσκεται σε παρένθεση:
1. Χρήστος Γεω. Βλάχος (19)
2. Δημήτρης Ιωάν. Κατσάμπης (19)
3. Δημήτρης Ροζακλής (14)
4. Χρήστος Βουνάσης (9)
5. Ευάγγελος Πάντος (8)

Βάσει του άρθρου 41 του καταστατικού εκλέγονται οι πρώτοι τρεις.


Καθήκοντα και δικαιώματα Εποπτικής Επιτροπής

Το άρθρο 41 του καταστατικού προβλέπει:

Η Εποπτική Επιτροπή απαρτιζόμενη από τρία μέλη και πενταετή θητεία δια εξυπηρέτηση του Σωματείου, θα έχει το δικαίωμα να ελέγχει την Τράπεζα και να συνεργάζεται μετά του Δ. Συμβουλίου δια τα συμφέροντα του Σωματείου και να επιτηρεί το Δ. Συμβούλιο, εάν συνεργάζεται εν αρμονία. Σε περίπτωση που θα υπάρχει διαμελισμός εις το Δ. Συμβούλιο θα καλεί έκτακτη γενική συνέλευση εν συνεργασία με την Εξελεγκτική Επιτροπή να ενημερώσει τα μέλη, τα οποία θα αποφασίσουν.
Πρακτικά Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Αίθουσα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,  Goodwood
15 Ιουνίου του 1980