Σάββατο, 23 Ιουλίου 2011

Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Παλλακωνικού Συλλόγου Νότιας Αυστραλίας «Ο Λεωνίδας» 2011

Ημερομηνία: Κυριακή, 17 Ιουλίου 2011
Τοποθεσία: Παλλακωνικό Οικογενειακό Κέντρο, 24-26 Aldridge Avenue, Plympton Park.
Ώρα έναρξης: 2.15 μ.μ.
Προεδρεύων: Χρήστος Δ. Βλάχος, Πρόεδρος Παλλακωνικού Συλλόγου
Πρακτικά: Δημήτρης Κατσάμπης, Γραμματέας

Ημερήσια διάταξη:


1 Καταμέτρηση Μελών

Εγγεγραμμένα μέλη στον κατάλογο μελών, σύνολο 438 αποτελείται από 224 άνδρες 214 γυναίκες. Μέλη με δικαίωμα ψήφου τα οποία έχουν πληρώσει συνδρομή είναι 58, άνδρες 32 και γυναίκες 26. Παρόντες 46 άρα υπάρχει το ελάχιστο, το ήμισυ των τακτικών μελών, και η Γενική Συνέλευση συγκροτείται κανονικά βάσει του Άρθρου 10.01 του καταστατικού.

2. Χαιρετισμός του Προέδρου / Έκθεση Πεπραγμένων 2009

Ο πρόεδρος του Παλλακωνικού Συλλόγου, Χρήστος Δ. Βλάχος, καλωσορίζει τους παρόντες και υποδεικνύει η έκθεσή του θα κατατεθεί αργότερα στη συνέλευση.

3. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Πρότεινε ο Γιάννης Μανούσος και δευτέρωσε ο Ζαχαρίας Τσοράκος την επικύρωση των πρακτικών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 18 Απριλίου 2010. Η πρόταση πέρασε παμψηφεί.

4 Αναφορά ταμία

Η αναπληρώτρια ταμίας, Ιωάννα Πάντου, στην απουσία του ταμία Βαγγέλη Μαλαβάζου που βρίσκεται διακοπές στην Ελλάδα, μοιράζει τον οικονομικό απολογισμό του 2010-2011 και βεβαιώνεται η καθαρή χρήση και η επιτυχία στις εκδηλώσεις του έτους. Ο πρόεδρος συνεχάρη την Ιωάννα που σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα αντικατέστησε το Βαγγέλη και ετοίμασε τέτοια αναλυτική και ολοκληρωμένη έκθεση των οικονομικών υποθέσεων του Συλλόγου.

5 Αναφορά Εξελεγκτικής Επιτροπής

Η Άννα Ζούνη εκ μέρους της Εξελεγκτικής Επιτροπής, απαρτιζόμενη από την ίδια, το Γιώργο Βλάχο και το Βασίλη Γκιουζέπη, βεβαιώνει την καθαρή χρήση στα βιβλία του ταμείου, την καθαρή τήρηση των λογαριασμών με σωστές καταχωρημένες αποδείξεις εσόδων και εξόδων από τους ταμίες, Βαγγέλη Μαλαβάζο και Ιωάννα Πάντου, και συστήνει την έγκριση του απολογισμού. Πρότεινε ο Χρήστος Ν. Βλάχος και δευτέρωσε ο Γεώργιος Μάζης την επικύρωση του οικονομικού απολογισμού. Η πρόταση πέρασε παμψηφεί.

6. Αναφορά Προέδρου

Ο πρόεδρος, Χρήστος Δ. Βλάχος, έκανε μία γενική ενημέρωση για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. στο διάστημα που μεσολάβησε από την περασμένη Γενική Συνέλευση.

Σημείωσε ότι ο Σύλλογος στη διάρκεια του περασμένου χρόνου συνέχισε τις τακτικές δραστηριότητες, τις βραδιές κατσικιού, τα μηνιαία μπάρμπεκιου και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο φιλανθρωπικό έργο, συγκεκριμένα προς τους πλημμυρόπληκτους του Κουήνσλαντ και τον αντικαρκινικό έρανο για το Flinders Medical Foundation.


Ανέφερε τη συνεχή δημοσίευση του Παλλακωνικού Δελτίου που πληροφορεί και προάγει τις δραστηριότητες του οργανισμού μέσω έντυπης έκδοσης καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://pallakonikodeltio.blogspot.com/. Ευχαρίστησε όλα τα μέλη για τη συνεχή υποστήριξή τους και τα μέλη του Δ.Σ. για τις άοκνες προσπάθειές τους να+ εργάζονται για το καλό του Συλλόγου. Τόνισε ο Σύλλογος στηρίζεται στην εθελοντική προσπάθεια των μελών του Δ.Σ. και τα λοιπά πρόσωπα που συμβάλλουν όσο και όποτε μπορούν. Όλες οι προσπάθειες εκτιμούνται εξίσου, πράγματι κάθε μέλος είναι πολύτιμο αλλά ουδείς αναντικατάστατος . Σημείωσε ότι ο Χρήστος Γ. Βλάχος σε συνεργασία με τον Αλέκο Μιχαήλ, τον Παναγιώτη Αρώνη και το Δημήτρη Νιάρχο θα ανοίγουν το Παλλακωνικό Οικογενειακό Κέντρο κάθε Παρασκευή ως καφενείο για διάφορες δραστηριότητες τόσο για τους άνδρες όσο και τις γυναίκες, αλλά όχι για τζόγο.

Στο σημείο αυτό, ορισμένες προτάσεις αυθόρμητα ακούστηκαν, συμπεριλαμβανομένων εγκατάσταση της ΕΡΤ και αγορά μπιλιάρδου.


7 Διάφορα

α΄ Διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς
Ο γραμματέας, Δημήτρης Κατσάμπης, μίλησε για την επιτακτική ανάγκη ο Σύλλογος να στηρίζει φορείς που συμβάλλουν στη διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας της ελληνικής παροικίας της Νότιας Αυστραλίας. Ειδικότερα, λαμβάνεται υπόψη η ενίσχυση του Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Φλίντερς, καθώς και του Ελληνικού Πολιτιστικού Μήνα που ηγείται από τη Λάκαινα Σταματική Κρήτα. Πρότεινε ο Χρήστος Γ. Βλάχος και δευτέρωσε ο Λεωνίδας Καρύδης το Δ.Σ. να συνεργαστεί τόσο με το Ελληνικό Τμήμα του πανεπιστημίου καθώς και με εκπροσώπους της οργάνωσης του Ελληνικού Πολιτιστικού Μήνα προκειμένου να διοργανωθούν εκδηλώσεις προς την οικονομική ενίσχυση και των δύο. Στο μεταξύ ως προσωρινό μέτρο, ένα ποσό που θα καθοριστεί από το Δ.Σ. να σταλεί στο Ελληνικό Τμήμα, και να ανανεωθεί η συνδρομή του Συλλόγου ως σωματείο μέλος του Ελληνικού Πολιτιστικού Μήνα. Η πρόταση πέρασε παμψηφεί.

β΄
Έτος Νικηφόρου Βρεττάκου 2012
Ο Χρήστος Γ. Βλάχος συμπλήρωσε επίσης ότι εν όψει του 2012 που έχει ανακηρυχτεί ως το έτος του Νικηφόρου Βρεττάκου, ο Σύλλογος να επιδιώξει στενή συνεργασία με τους δύο φορείς προκειμένου να προωθηθεί το έργο του Λάκωνα ποιητή στην Αδελαΐδα.

 γ΄ Χρήση Παλλακωνικού Οικογενειακού Κέντρου
Στη συνέχεια ο Χρήστος Γ. Βλάχος πήρε πάλι το λόγο προκειμένου να υποστηρίξει ότι να είναι προαιρετική η συμβολή προς τη χρήση του Παλλακωνικού Οικογενειακού Κέντρου για τους καφέδες παρηγοριάς μετά από κηδείες καθώς και μνημόσυνα 40ημέρων των Λακώνων, εκτός από ένα ποσό για το καθάρισμα. Μετά από αρκετή συζήτηση ο Χρήστος επισήμως πρότεινε και ο Στράτης Καρύδης δευτέρωσε. Η πρόταση πέρασε με πλειοψηφία 13-6. Ο Χρήστος Ν. Βλάχος πρόσθεσε χρήματα που καταβάλλονται για τον καθαρισμό να καταγράφονται στα λογιστικά βιβλία του Συλλόγου.

 δ΄ Συλλογή Φωτογραφιών
Ο γραμματέας, Δημήτρης Κατσάμπης, επανέλαβε την έκκλησή του τα μέλη να συνεχίσουν να παραχωρούν φωτογραφίες που απεικονίζουν εμπειρίες Λακώνων μεταναστών από την πατρίδα ή τα πρώτα χρόνια στην Αυστραλία με σκοπό πρώτον να περιληφθούν στη Συλλογή του Συλλόγου, δεύτερον να είναι μεταξύ αυτών που κρίνονται για παρουσίαση ως Φωτογραφία του Μήνα σε κάθε έκδοση του Παλλακωνικού Δελτίου, και τρίτον να κερδίσουν θέση στην έκθεση τοίχου στο Παλλακωνικό Οικογενειακό Κέντρο. Ειδική κλήση έγινε για φωτογραφίες των μελών από το χώρο εργασίας: στα εργοστάσια, στις φάρμες, στα μαγαζιά κλπ.

 ε΄ Διεξαγωγή Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  
Έγινε διευκρίνηση ότι σύμφωνα με το καταστατικό, (παρ. 9) η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου θα συγκαλείται και θα λαμβάνει χώρα όχι αργότερα από πέντε μήνες μετά το τέλος του οικονομικού έτους, και (παρ. 15) το οικονομικό έτος του Συλλόγου λήγει την 30ην Ιουνίου εκάστου έτους.

Η Γενική Συνέλευση έληξε στις 4:15 μ.μ.

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Η Φωτογραφία του Μήνα Ιουλίου 2011: Μικρές Χορεύτριες

Στη σημερινή αναμνηστική φωτογραφία απεικονίζονται δύο μικρές χορεύτριες από το πρώτο χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Τη φωτογραφία με την Ιωάννα και Χαρίκλεια Πάντου είχε παραχωρήσει στο Σύλλογο ο αείμνηστος πατέρας τους και πρώην πρόεδρος Ευάγγελος Πάντος.

Λάκαινα πολιτικός του Καναδά: Ο Δήμος Σπάρτης τίμησε τη Σοφία Αγγελωνίτη

Την Λάκαινα πολιτικό και υπουργό των εσόδων – υπεύθυνη για την Τρίτη Ηλικία στον Καναδά κ. Σοφία Αγγελωνίτη, τίμησε ο Δήμος Σπάρτης σε μια σεμνή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Ιουλίου 2011 στις 11.30 το πρωί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Σπάρτης.

Στα πλαίσια ολιγοήμερης παραμονής της στην ιδιαίτερη πατρίδα της η κ. Αγγελωνίτη τιμήθηκε από τον Δήμαρχο Σπάρτης κ. Σταύρο Αργειτάκο, ο οποίος αναφέρθηκε με θερμά λόγια για την ομογενή πολιτικό τονίζοντας ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η επίσκεψή της στη Σπάρτη και τη Λακωνία.

Ανταπαντώντας η κ. Αγγελωνίτη δήλωσε υπερήφανη για τις ρίζες της υπογραμμίζοντας: «Είμαι ελληνίδα και είμαι ανάμεσά σας. Είναι ειδική τιμή για εμένα». Παράλληλα, μίλησε για την πολιτική της δράση στο εξωτερικό και για την έντονη νοσταλγία της για την Ελλάδα.

«Το στοίχημα της σημερινής εποχής είναι οι πολιτικοί να δώσουμε το ερέθισμα στη νέα γενιά να ασχοληθεί με τα κοινά», ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Αργειτάκος, προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη απέδειξε πως δεν είχε πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε». «Η οικονομική ανάπτυξη προϋποθέτει την ευτυχία του ανθρώπου», συμπλήρωσε ο κ. Αργειτάκος και με την άποψη αυτή συμφώνησε η λάκαινα πολιτικός.

Η κ. Αγγελωνίτη αναφέρθηκε εμφανώς συγκινημένη στους μετανάστες γονείς της από την Λακωνία αλλά και τις ευκαιρίες που της πρόσφερε ο Καναδάς.

Σημειώνεται ότι ο πατέρας της κ. Αγγελωνίτη κατάγεται από τη Μονεμβασιά και η μητέρα της, το γένος Πλαγάκη, από το Αφισσού.

«Αυτή την ημέρα δεν θα την ξεχάσω ποτέ», ανέφερε χαμογελαστή και με ιδιαίτερη χαρά δέχθηκε τα αναμνηστικά της επίσκεψής της από τον Δήμαρχο κ. Σταύρο Αργειτάκο και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων Λακώνων κ. Θεόδωρο Σμυρνιό. Η σεμνή τελετή έκλεισε με τα λόγια της κ. Αγγελωνίτη: «Ζήτω η Ελλάς. Ζήτω ο Καναδάς».


Η κ. Αγγελωνίτη παραχώρησε μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον Αντώνη Φελούρη όπου αναφέρθηκε στην Ελληνική Ομογένεια και στις εντυπώσεις της από την επίσκεψή της στη Λακωνία που μπορείτε να δείτε εδώ.

Νέα ταινία μικρού μήκους από μαθητές λυκείου: Όπου γης και πατρίς – Αφιέρωμα στους μετανάστες

Επί έναν περίπου αιώνα η Ελλάδα έστελνε μετανάστες σε άλλες χώρες, μακρινές και κοντινές. Από γενιά σε γενιά, σε πολύ δύσκολες συνθήκες και με μόχθο διέγραψαν μια αξιοζήλευτη πορεία. Τα τελευταία βέβαια χρόνια παρατηρείται το αντίστροφο φαινόμενο. H Ελλάδα είναι πια χώρα υποδοχής μεταναστών, στους οποίους οφείλει μεγάλο μέρος της ανάπτυξής της. Την ταινία δημιούργησαν οι μαθητές του ηλεκτρονικού τομέα του 1ου ΕΠΑΛ & ΣΕΚ Άργους.

Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

Η Λίσα Βλάχου επιστρατεύει πολιτικούς στο πλευρό της ελληνικής παροικίας

Η Λίσα Βλάχου, αντιπρόσωπος του Εργατικού Κόμματος στην έδρα Τάϋλορ στο πολιτειακό Κοινοβούλιο της Νότιας Αυστραλίας, η οποία έχει στενές οικογενειακές σχέσεις με τη Λακωνική πατριά της Αδελαΐδας, ηγείται μια νέα πρωτοβουλία για την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στη Νότια Αυστραλία καθώς και την Αυστραλία ως σύνολο.
 

Η Λίσα με δική της πρωτοβουλία ξεκίνησε το σχηματισμό των Βουλευτών Φίλων της Ελληνικής Δημοκρατίας (SA Parliamentary Friends of the Hellenic Republic) και μαζί με τον Μάρτιν Χάμιλτον-Σμιθ αντιπρόσωπο των Φιλελευθέρων στη έδρα Ουάϊτ, εκλέχτηκαν ως συνσύνεδροι της νεοσυσταθείσας ομάδας στο κοινοβουλίου κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011.

Η ομάδα έχει διακομματική προσέγγιση και αποτελείται από 20 από τους 69 βουλευτές του κοινοβουλίου, τόσο από το κυβερνών Εργατικό Κόμμα, καθώς και από την αντιπολίτευση των Φιλελεύθερων.

Εκτός από τη Λίσα και τον Μάρτιν Χάμιλτον-Σμιθ άλλοι να συμμετάσχουν στην εναρκτήρια συνεδρίαση περιλαμβάνουν την Πρόεδρο της Βουλής, Λυν Μπρούερ, ως συντονίστρια, την Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό, και τον Θησαυροφύλακα. Ο υπουργός Τάσος Κουτσαντώνης εξελέγη γραμματέας. 

Στη συζήτηση σχετικά με μελλοντικές εκδηλώσεις και ομιλητές αναφέρθηκαν προτάσεις όπως τα Γλυπτά του Παρθενώνα, η στήριξη του ελληνικού πολιτισμού και γλώσσας στα σχολεία και την ευρύτερη κοινωνία, καθώς και οι υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων ελληνικής καταγωγής.

Η ομάδα ελπίζει επίσης να ενθαρρύνει επαφές και συζητήσεις γύρω από τις πολιτιστικές συνδέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Νότιας Αυστραλίας μέσω συζητήσεων με την ελληνική κυβέρνηση, Ελλήνων εκπροσώπων και ελληνικών κοινοτήτων στη Νότια Αυστραλία και την Αυστραλία.


Η Λίσα, σύζ. του Γεωργίου, είναι νύφη του πρώην προέδρου του Παλλακωνικού και νυν προέδρου της Παμπελοποννησιακής Ομοσπονδίας, Χρήστου και Γαριφαλιάς Βλάχου
οι οποίοι κατάγονται από το Βρονταμά και το Γεράκι, αντίστοιχα. Ο Μάρτιν Χάμιλτον-Σμιθ είναι σύζυγος της Σταυρούλας Ράπτη.

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Open letter to the younger generations: Towards a future led by younger Greek Australians of Peloponnesian Ancestry

Dear friends

This is a special and significant request to you, the younger generations; the twenty, thirty and forty-year-olds of Peloponnesian ancestry, regarding the future of the Peloponnesian identity within the Greek community of Adelaide and South Australia.


Whilst we have six relatively active regional societies corresponding to the different prefectures of Peloponnisos, the general consensus is that we have had mixed success in attracting the younger generations to the functions and activities of our societies. Sadly a seventh society is already defunct.


The reasons may be many and varied, but we know you too are proud of your ancestry and seek out Greek connections, though in settings other than ours.


With this in mind the Peloponnesian Federation invites you to seek nomination from your regional society and in turn join a representative group of younger Greek Australians who under the auspices of the Federation will critically review the current state of things, but more importantly project into the future and what may be achievable for the Federation both in terms of the immediate as well as the longer term under a fresher leadership, a younger leadership totally in tune with the needs and aspirations of the younger generations.


As a first step we ask that you express your interest through your regional society who will then advise you of an introductory meeting for this purpose.


Looking forward to a future under the leadership of younger Greek Australians.Warm regards


Christos G Vlahos (President)


Dimitri Katsambis (Secretary)

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

Ετήσια Γενική Συνέλευση Μελών 2011

Τα μέ­λη του Παλλα­κωνι­κού Συλ­λό­γου «Ο Λε­ω­νί­δας» προσκαλούνται στην ε­τή­σια γε­νι­κή συ­νέ­λευ­ση που θα λάβει χώρα την Κυ­ρια­κή 17 Ιουλίου στις 1:30 το α­πό­γευ­μα στο Παλλ­α­κω­νι­κό Οι­κο­γε­νεια­κό Κέ­ντρο.

Ε­άν δεν συ­μπλη­ρω­θεί α­παρ­τί­α θα δο­θεί μι­σή ώ­ρα πα­ρά­τα­ση και στη συνέχεια σύμ­φω­να με το κα­τα­στα­τι­κό η συ­νέ­λευ­ση θα αρ­χί­σει στις 2:00 με  ό­σα μέ­λη εί­ναι παρόν.

ΘΕ­ΜΑ­ΤΑ
1. Α­νά­γνω­ση και έ­γκρι­ση των πρα­κτι­κών της προ­η­γού­με­νης γε­νι­κής συ­νέ­λευ­ση (2010)
2. Α­να­φο­ρά προέ­δρου
3. Α­να­φο­ρά τα­μί­α
4. Α­να­φο­ρά ε­ξε­λε­γκτι­κής ε­πι­τρο­πής
5. Διά­φο­ρα

Στο τέ­λος της συ­νέ­λευ­σης θα προ­σφερ­θούν α­να­ψυ­κτι­κά πο­τά, κρύ­α μπί­ρα και με­ζέ­δες.

Δημήτρης Κατσάμπης
Γραμ­μα­τέ­ας


 Members of  the Pan-Laconian Society are invited to attend the annual general meeting of the Society on Sunday, 17 July, at the Pan-Laconian Family Centre, 26 Aldridge Avenue Plympton Park at 1:30 p.m.

If a quorum of members is not present the meeting shall be postponed for thirty minutes, after which, in line with the constitution, the members present shall be deemed to constitute a quorum. 

AGENDA

1 Minutes of last annual general meeting (2010)
2 President’s Report
3 Treasurer’s report
4 Auditing Committee Report
5 Any other business

At the end of the meeting drinks and mezes will be served.

Dimitri Katsambis
Secretary