Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

Ετήσια Γενική Συνέλευση Μελών 2014

Τα μέλη του Παλλακωνικού Συλλόγου «Ο Λεωνίδας» προσκαλούνται στην ετήσια γενική συνέλευση που θα λάβει χώρα την Κυριακή 20 Ιουλίου 2014 στις 1:30 το απόγευμα στο Παλλακωνικό Οικογενειακό Κέντρο.

Εάν δεν συμπληρωθεί απαρτία θα δοθεί μισή ώρα παράταση και στη συνέχεια σύμφωνα με το καταστατικό η συνέλευση θα αρχίσει στις 2:00 με όσα μέλη είναι παρόν.

Η συνέλευση αυτή έχει μεγάλη σημασία διότι θα εκλεγεί καινούργιο διοικητικό συμβούλιο για τα επόμενα δύο χρόνια. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε το παρόν και το μέλλον του Συλλόγου μας.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Α νάγνωση και έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης γενικής συνέλευσης (2013)
2. Αναφορά προέδρου
3. Αναφορά ταμία
4. Αναφορά εξελεγκτικής επιτροπής
5. Εκλογή καινούργιας εφορευτικής / εξελεγκτικής επιτροπής
6. Εκλογή καινούργιου διοικητικού συμβουλίου
7. Διάφορα

Στο τέ λος της συ νέ λευ σης θα έχουμε δωρεά μπάρμπεκιου με ποτά για όλα τα μέλη, καθώς και για τους φίλους που θα επιλέξουν να εγγραφούν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

  Χρήστος Γ Βλάχος
Πρόεδρος

Δημήτρης Κατσάμπης
Γραμματέας
 

Sunday, 20 July 2014
1:30 p.m. at Pan-Laconian Family Centre
 
ANNUAL GENERAL MEETING 2014 

Members of the Pan-Laconian Society are invited to attend the annual general meeting of the Society on Sunday, 20 July 2014, at the Pan-Laconian Family Centre, 26 Aldridge Avenue Plympton Park at 1:30 p.m. 

If a quorum of members is not present the meeting shall be postponed for thirty minutes, after which, in line with the constitution, the members present shall be deemed to constitute a quorum.

The meeting is of great importance because a new committee will be elected for the next two years. We look forward to the discussion about the present and the future of our club.

AGENDA

1 Minutes of last annual general meeting (2013)
2 President’s Report
3 Treasurer’s report
4 Auditing Committee Report
5 Election of new committee
6 Any other business

At the end of the meeting a free barbecue with drinks will be provided for all members as well as for friends who choose to register on the day .
Christos G Vlachos
President

Dimitri Katsambis
Secretary

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου