Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 1978

Εκλογές ΔΣ 1978

Οι εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου έγιναν «εν πλήρη τάξει και νομιμότητα». Εβδομήντα εννέα (79) μέλη ψήφισαν, εβδομήντα επτά (77) ψήφoi θεωρήθηκαν έγκυροι και δύο (2) άκυροι. Τα αποτελέσματα κατά σειρά επιτυχίας, έχουν ως εξής:
1. Κωνσταντίνος Μαλαβάζος (από Καρίτσα) 73
2. Αναστάσιος (Τομ) Πήλιουρας (Γεράκι) 73
3. Ιωάννης Κατσάμπης (Καρίτσα) 72
4. Ιωάννης Βλαχολιάς 69
5. Βασίλειος Γκιουζέπης (Ασωπός) 69
6. Ευάγγελος Γιάννες (Γεράκι) 67
7. Αντώνιος Καλογερίνης 62
8. Ιωάνης Παναγάκης 54
 

Σύμφωνα με το καταστατικό οι πρώτοι επτά εκκλέγονται.
Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής
26 Νοεμβρίου 1978

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου