Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2000

Αποκόμματα εφημερίδων: Οι Λάκωνες τιμούν τους 118 του Μονοδέντρι

Απόκομμα: Παροικιακό Βήμα, Γενάρης 2000

Απόκομμα: Παροικιακό Βήμα, Γενάρης 2000

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου