Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Αντικαρκινικός Έρανος: Συγχαρητήρια επιστολή

Patrick Conlon
Mr Christos Vlahos
President
Pan-Laconian Society of SA “Leonidas” Inc
24-26 Aldridge Ave
PLYMPTON PARK SA 5038

Dear Mr Vlahos

I write to congratulate your organisation for the very successful Flinders Medical Centre Foundation’s fundraising lunch held at your premises on Sunday 22nd May 2011.

I am advised that the day was extremely well organised and well attended, raising over sixty thousand dollars towards cancer research.

This is a tremendous result for a very worthy cause that the Pan-Laconian Society should be most proud of.

Once again congratulations to all the volunteers on a job well done.

Yours sincerely
HON PATRICK CONLON
MEMBER FOR ELDER
30/05/2011

Προς κ. Χρήστο Βλάχο
Πρόεδρο
Παλλακωνικού Σύλλογοού ΝΑ «Λεωνίδας»
24-26 Aldridge Ave
PLYMPTON PARK SA 5038


Αγαπητέ κ. Βλάχο

Γράφω να συγχαρώ το σύλλογό σας για τον πολύ επιτυχημένο έρανο για το Flinders Medical Centre Foundation που έλαβε χώρα στο κέντρο σας, την Κυριακή 22 Μαΐου 2011.

Μαθαίνω η ημέρα ήταν πολύ καλά οργανωμένη με ευρεία συμμετοχή, επιφέροντας πάνω από εξήντα χιλιάδες δολάρια για την έρευνα του καρκίνου.

Είναι καταπληκτικό το αποτέλεσμα για ένα πολύ αντάξιο σκοπό και ο Παλλακωνικός Σύλλογος θα πρέπει να είναι εξαιρετικά υπερήφανος.

Πάλι συγχαρητήρια σε όλους τους εθελοντές για μια πολύ καλή δουλειά.

Με εκτίμηση
Πάτρικ Κόνλον
Αντιπρόσωπος της έδρας ΄Ελντερ
Κοινοβουλίου της  Νότιας Αυστραλίας
30/05/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου