Σάββατο, 23 Ιουλίου 2011

Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Παλλακωνικού Συλλόγου Νότιας Αυστραλίας «Ο Λεωνίδας» 2011

Ημερομηνία: Κυριακή, 17 Ιουλίου 2011
Τοποθεσία: Παλλακωνικό Οικογενειακό Κέντρο, 24-26 Aldridge Avenue, Plympton Park.
Ώρα έναρξης: 2.15 μ.μ.
Προεδρεύων: Χρήστος Δ. Βλάχος, Πρόεδρος Παλλακωνικού Συλλόγου
Πρακτικά: Δημήτρης Κατσάμπης, Γραμματέας

Ημερήσια διάταξη:


1 Καταμέτρηση Μελών

Εγγεγραμμένα μέλη στον κατάλογο μελών, σύνολο 438 αποτελείται από 224 άνδρες 214 γυναίκες. Μέλη με δικαίωμα ψήφου τα οποία έχουν πληρώσει συνδρομή είναι 58, άνδρες 32 και γυναίκες 26. Παρόντες 46 άρα υπάρχει το ελάχιστο, το ήμισυ των τακτικών μελών, και η Γενική Συνέλευση συγκροτείται κανονικά βάσει του Άρθρου 10.01 του καταστατικού.

2. Χαιρετισμός του Προέδρου / Έκθεση Πεπραγμένων 2009

Ο πρόεδρος του Παλλακωνικού Συλλόγου, Χρήστος Δ. Βλάχος, καλωσορίζει τους παρόντες και υποδεικνύει η έκθεσή του θα κατατεθεί αργότερα στη συνέλευση.

3. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Πρότεινε ο Γιάννης Μανούσος και δευτέρωσε ο Ζαχαρίας Τσοράκος την επικύρωση των πρακτικών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 18 Απριλίου 2010. Η πρόταση πέρασε παμψηφεί.

4 Αναφορά ταμία

Η αναπληρώτρια ταμίας, Ιωάννα Πάντου, στην απουσία του ταμία Βαγγέλη Μαλαβάζου που βρίσκεται διακοπές στην Ελλάδα, μοιράζει τον οικονομικό απολογισμό του 2010-2011 και βεβαιώνεται η καθαρή χρήση και η επιτυχία στις εκδηλώσεις του έτους. Ο πρόεδρος συνεχάρη την Ιωάννα που σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα αντικατέστησε το Βαγγέλη και ετοίμασε τέτοια αναλυτική και ολοκληρωμένη έκθεση των οικονομικών υποθέσεων του Συλλόγου.

5 Αναφορά Εξελεγκτικής Επιτροπής

Η Άννα Ζούνη εκ μέρους της Εξελεγκτικής Επιτροπής, απαρτιζόμενη από την ίδια, το Γιώργο Βλάχο και το Βασίλη Γκιουζέπη, βεβαιώνει την καθαρή χρήση στα βιβλία του ταμείου, την καθαρή τήρηση των λογαριασμών με σωστές καταχωρημένες αποδείξεις εσόδων και εξόδων από τους ταμίες, Βαγγέλη Μαλαβάζο και Ιωάννα Πάντου, και συστήνει την έγκριση του απολογισμού. Πρότεινε ο Χρήστος Ν. Βλάχος και δευτέρωσε ο Γεώργιος Μάζης την επικύρωση του οικονομικού απολογισμού. Η πρόταση πέρασε παμψηφεί.

6. Αναφορά Προέδρου

Ο πρόεδρος, Χρήστος Δ. Βλάχος, έκανε μία γενική ενημέρωση για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. στο διάστημα που μεσολάβησε από την περασμένη Γενική Συνέλευση.

Σημείωσε ότι ο Σύλλογος στη διάρκεια του περασμένου χρόνου συνέχισε τις τακτικές δραστηριότητες, τις βραδιές κατσικιού, τα μηνιαία μπάρμπεκιου και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο φιλανθρωπικό έργο, συγκεκριμένα προς τους πλημμυρόπληκτους του Κουήνσλαντ και τον αντικαρκινικό έρανο για το Flinders Medical Foundation.


Ανέφερε τη συνεχή δημοσίευση του Παλλακωνικού Δελτίου που πληροφορεί και προάγει τις δραστηριότητες του οργανισμού μέσω έντυπης έκδοσης καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://pallakonikodeltio.blogspot.com/. Ευχαρίστησε όλα τα μέλη για τη συνεχή υποστήριξή τους και τα μέλη του Δ.Σ. για τις άοκνες προσπάθειές τους να+ εργάζονται για το καλό του Συλλόγου. Τόνισε ο Σύλλογος στηρίζεται στην εθελοντική προσπάθεια των μελών του Δ.Σ. και τα λοιπά πρόσωπα που συμβάλλουν όσο και όποτε μπορούν. Όλες οι προσπάθειες εκτιμούνται εξίσου, πράγματι κάθε μέλος είναι πολύτιμο αλλά ουδείς αναντικατάστατος . Σημείωσε ότι ο Χρήστος Γ. Βλάχος σε συνεργασία με τον Αλέκο Μιχαήλ, τον Παναγιώτη Αρώνη και το Δημήτρη Νιάρχο θα ανοίγουν το Παλλακωνικό Οικογενειακό Κέντρο κάθε Παρασκευή ως καφενείο για διάφορες δραστηριότητες τόσο για τους άνδρες όσο και τις γυναίκες, αλλά όχι για τζόγο.

Στο σημείο αυτό, ορισμένες προτάσεις αυθόρμητα ακούστηκαν, συμπεριλαμβανομένων εγκατάσταση της ΕΡΤ και αγορά μπιλιάρδου.


7 Διάφορα

α΄ Διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς
Ο γραμματέας, Δημήτρης Κατσάμπης, μίλησε για την επιτακτική ανάγκη ο Σύλλογος να στηρίζει φορείς που συμβάλλουν στη διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας της ελληνικής παροικίας της Νότιας Αυστραλίας. Ειδικότερα, λαμβάνεται υπόψη η ενίσχυση του Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Φλίντερς, καθώς και του Ελληνικού Πολιτιστικού Μήνα που ηγείται από τη Λάκαινα Σταματική Κρήτα. Πρότεινε ο Χρήστος Γ. Βλάχος και δευτέρωσε ο Λεωνίδας Καρύδης το Δ.Σ. να συνεργαστεί τόσο με το Ελληνικό Τμήμα του πανεπιστημίου καθώς και με εκπροσώπους της οργάνωσης του Ελληνικού Πολιτιστικού Μήνα προκειμένου να διοργανωθούν εκδηλώσεις προς την οικονομική ενίσχυση και των δύο. Στο μεταξύ ως προσωρινό μέτρο, ένα ποσό που θα καθοριστεί από το Δ.Σ. να σταλεί στο Ελληνικό Τμήμα, και να ανανεωθεί η συνδρομή του Συλλόγου ως σωματείο μέλος του Ελληνικού Πολιτιστικού Μήνα. Η πρόταση πέρασε παμψηφεί.

β΄
Έτος Νικηφόρου Βρεττάκου 2012
Ο Χρήστος Γ. Βλάχος συμπλήρωσε επίσης ότι εν όψει του 2012 που έχει ανακηρυχτεί ως το έτος του Νικηφόρου Βρεττάκου, ο Σύλλογος να επιδιώξει στενή συνεργασία με τους δύο φορείς προκειμένου να προωθηθεί το έργο του Λάκωνα ποιητή στην Αδελαΐδα.

 γ΄ Χρήση Παλλακωνικού Οικογενειακού Κέντρου
Στη συνέχεια ο Χρήστος Γ. Βλάχος πήρε πάλι το λόγο προκειμένου να υποστηρίξει ότι να είναι προαιρετική η συμβολή προς τη χρήση του Παλλακωνικού Οικογενειακού Κέντρου για τους καφέδες παρηγοριάς μετά από κηδείες καθώς και μνημόσυνα 40ημέρων των Λακώνων, εκτός από ένα ποσό για το καθάρισμα. Μετά από αρκετή συζήτηση ο Χρήστος επισήμως πρότεινε και ο Στράτης Καρύδης δευτέρωσε. Η πρόταση πέρασε με πλειοψηφία 13-6. Ο Χρήστος Ν. Βλάχος πρόσθεσε χρήματα που καταβάλλονται για τον καθαρισμό να καταγράφονται στα λογιστικά βιβλία του Συλλόγου.

 δ΄ Συλλογή Φωτογραφιών
Ο γραμματέας, Δημήτρης Κατσάμπης, επανέλαβε την έκκλησή του τα μέλη να συνεχίσουν να παραχωρούν φωτογραφίες που απεικονίζουν εμπειρίες Λακώνων μεταναστών από την πατρίδα ή τα πρώτα χρόνια στην Αυστραλία με σκοπό πρώτον να περιληφθούν στη Συλλογή του Συλλόγου, δεύτερον να είναι μεταξύ αυτών που κρίνονται για παρουσίαση ως Φωτογραφία του Μήνα σε κάθε έκδοση του Παλλακωνικού Δελτίου, και τρίτον να κερδίσουν θέση στην έκθεση τοίχου στο Παλλακωνικό Οικογενειακό Κέντρο. Ειδική κλήση έγινε για φωτογραφίες των μελών από το χώρο εργασίας: στα εργοστάσια, στις φάρμες, στα μαγαζιά κλπ.

 ε΄ Διεξαγωγή Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  
Έγινε διευκρίνηση ότι σύμφωνα με το καταστατικό, (παρ. 9) η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου θα συγκαλείται και θα λαμβάνει χώρα όχι αργότερα από πέντε μήνες μετά το τέλος του οικονομικού έτους, και (παρ. 15) το οικονομικό έτος του Συλλόγου λήγει την 30ην Ιουνίου εκάστου έτους.

Η Γενική Συνέλευση έληξε στις 4:15 μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου